|Monday, January 27, 2020
You are here: Home » Top News » गोकुळ संघाच्या दूध दरात वाढ

गोकुळ संघाच्या दूध दरात वाढ 

कोल्हापूर/प्रतिनिधी

कोल्‍हापूर जिल्‍हा सहकारी दूध उत्‍पादक संघ (गोकुळ) संघाने गाय, म्हैशीच्या दूध दरात वाढ केली आहेसंघाशी सलग्न दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गाय व म्‍हैस दुध खरेदी दरामध्‍ये 1 फेब्रुवारीपासून ही दरवाढ करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक संघामार्फत प्राथमिक दूध संस्थाना पाठवणेत आले आहे.

गाय दुध दरामध्‍ये ३.५ फॅट व ८.५ एस.एन.एफ करीता प्रतिलिटर दोन रूपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. त्‍यामुळे गाय दुध दर २७ रूपये वरून आता २९ रूपये इतका होणार आहे. तसेच म्‍हैस दुध खरेदी दरामध्‍ये ७.० फॅट व ९.० एस.एन.एफ करीता एक रूपये सत्‍तर पैसे इतकी वाढ करणेत आली आहे. त्यामुळे म्‍हैस दूध खरेदी दर ४२. ३० पैसे वरून ४४ रुपये इतका होणार आहे.

Related posts: