|Wednesday, February 19, 2020
You are here: Home » घरकुल / नोकरी विषयक » संक्षिप्त महाराष्ट्र भरती

संक्षिप्त महाराष्ट्र भरती 

  आघारकर संशोधन संस्था, पुणे

 एकूण पदे- 4

 पदे-

 संशोधन विद्यार्थी

 पात्रता- एमएससी

 कनिष्ठ संशाधन सहकारी

 पात्रता- एमएससी

 प्रकल्प सहकारी

 पात्रता- एमएससी प्रथम शेणीत 

 नोकरीचे ठिकाण- पुणे

 शुल्क- 100 रु.

 मुलाखत- 7, 10 व 12 फेब्रुवारी

 मुलाखत ठिकाण- एमएसीएस-आघारकर रिसर्च इन्स्टिटय़ूट, जी जी आगरकर रोड, पुणे- 4

 अधिकृत वेबसाइट- www.aripune.org 

 

 नाशिक महानगरपालिका

 एकूण पदे- 23

 पदे-

 स्त्रीरोग तज्ञ-2

 बालरोग तज्ञ-2

 भूलतज्ञ-2

 वैद्यकीय अधिकारी- 17

 नोकरीचे ठिकाण- नाशिक

 अर्जाचा पत्ता- सार्वजनिक आरोग्य विभाग, तिसरा मजला, मनपा मुख्यालय, राजीव गांधी भवन, शरणपूर रोड, नाशिक

 शेवटची तारीख- 10 फेब्रुवारी 2020

 अधिकृत वेबसाइट-  www.nashikcorporation.in

 

Related posts: