Browsing: #अंतिम बिल २८०० रु. प्रमाणे

प्रतिनिधी / पाटगाव अथणी शुगर्स भुदरगड युनिटच्यावतीने साल २०१९-२०मध्ये कारखान्याकडे गाळप झालेल्या उसाचे अंतिम बिल २८०० रुपये प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर…