Browsing: अवैध सावकारी

 कोल्हापूर : प्रतिनिधी अवैध सावकारीमुळे आर्थिक पिळवणूक अगर स्थावर मालमत्ता, शेती, जमीन सावकाराने बळकविली असल्यास जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या…