Browsing: #आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ

प्रतिनिधी / कोल्हापूर   महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्यात ” आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ,महाराष्ट्र ” स्थापन करण्यासाठी पावले…