Browsing: #आज घरा-घरात गौरीचे आगमन

सकाळपासून महिलांच्यात उत्साहाचे वातावरणआज भाजी भाकरीचा नैवेद्यसाध्या पद्धतीने सजावट प्रतिनिधी / सातारा गणराया पाठोपाठ सोनपावलांनी आज मंगळवार दि. 25 रोजी…