Browsing: आटपाडी पोलीस

आटपाडी प्रतिनिधी आटपाडी पोलीस निवासस्थानालगतच कोर्टाच्या पाठीमागे असलेल्या अरूणोदय या इमारतीमधील तीन घरे चोरट्य़ांनी फोडली. यात सुमारे 4 लाखाचा ऐवज…