Browsing: इस्पुर्ली

कोल्हापूर / प्रतिनिधी इस्पुर्ली तालुका करवीर येथील तांबेकर वडा दरम्यान शॉर्टसर्किटने आग लागल्याने सुभाष बाजीराव तांबेकर या शेतकऱ्याचे सव्वा लाख…