Browsing: #करडी नजर

सातारा शहरात सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम युध्दपातळीवर प्रतिनिधी / सातारा सातारा शहरासह परिसरात गुन्हेगारीच्या वाढत्या घटना रोखण्यासाठी अद्यावत सीसीटीव्ही कॅमेऱयांचीही आवश्यकता…