Browsing: #कोविडकेअर

प्रतिनिधी/कोल्हापूर प्रत्येक तालुक्यात एक किंवा दोन मोठी रुग्णालय, वसतीगृह शोधून कोविड केअर सेंटर आणि कोविड हेल्थ सेंटर तयार आहेत. त्यातील…