Browsing: #क्टर चालकाचा स्टंट

पिंपळगाव / वार्ताहर ऊसाने भरलेल्या  ट्रॅक्टरचा चढातीला चालकाचा ताबा सुटल्याने मशिनसह ट्रॉली घसारतीला बराच अंतर पाठीमागे जाऊन  रस्त्याशेजारी उभ्या असलेल्या एका ट्रॅक्सवर…