Browsing: # खळ्यावरची मळणी कालबाह्य

वारणा कापशी / वार्ताहरऑक्टोबर महिन्यामध्ये शेतकऱ्याला सुगीचे वेध लागतात. ऐन पावसात, थंडी वाऱ्यात, कष्ट करून जोपासलेली खरीप हंगामातील पिके काडणीस…