Browsing: #चौधरवाडी

शेतकरी वर्गातून संताप, चौकशीची मागणी युवराज भित्तम/म्हासुर्ली राधानगरी,पन्हाळा व गगनबावडा तालुक्यातून वाहणाऱ्या धामणी नदीवर म्हासुर्ली – चौधरवाडी दरम्यान पाटबंधारे विभागाचा…