Browsing: #नाला बुजवला

मिरज सुधार समितीकडून चौकशीची मागणी मिरज / प्रतिनिधी मिरज शहरतील ख्वाजा वसाहतीत नैसर्गिक नाला बुजवून गुंठेवारी प्लॉट पाडल्याचा प्रकार मिरज…