Browsing: #नेर्ले-कापुसखेड

बिबट्याचे अस्तित्व केले मान्य कासेगाव / वार्ताहर वाळवा तालुक्यातील कापुसखेडहून नेर्ले येथे पाहुण्यांकडे आलेल्या भावंडावर गुरुवारी रात्री नर्लेहून कापुसखेडकडे परतत…