Browsing: #नोंदी रखडल्याने जनता संतप्त

विविध उतारे,नोंदी रखडल्याने जनता संतप्त वार्ताहर / वाठार किरोली राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या तलाठी कार्यालयाशी संबंधित “सर्व्हर”गेले दहा दिवस बंद…