Browsing: # पर्यटकांना बंदी

वार्ताहर / कासकास पठारवर कोरोनाच्या प्रद्रुभावामुळे पर्यटकांना बंदी असतानाही काही पर्यटक कास पठारवर येत असुन ते फुलांमध्ये विनापरवानगी प्रवेश करत…