Browsing: #मंडलाधिकारी यांनी टाकला छापा

प्रतिनिधी / सातारा तारळे भागात गावटगे वाळूचा उपसा करून राजरोसपणे त्याची विक्री करतात. हपप्पाचा माल गपापा करताना महसूल विभागाला कळत…