Browsing: #मानेकेअरसेंटर

प्रतिनिधी/जयसिंगपूर येथील माने केअर सेंटर मध्ये सुरू असलेल्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून करण्यात आलेल्या डायलिसिसची माहिती शासनाकडे पाठविल्यास तुला…