Browsing: #म्हशी ही शॉवर खाली

प्रदूषण रोखण्यासाठी अनोख्या उपक्रमाची सुरुवात सुधाकर काशीद / कोल्हापूर पाईप मधून थंडगार पाण्याची धार शॉवर सारखी पडते आहे त्याखाली चक्क…