Browsing: #म्हासुर्ली

शेतकरी वर्गातून संताप, चौकशीची मागणी युवराज भित्तम/म्हासुर्ली राधानगरी,पन्हाळा व गगनबावडा तालुक्यातून वाहणाऱ्या धामणी नदीवर म्हासुर्ली – चौधरवाडी दरम्यान पाटबंधारे विभागाचा…

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई व्हावी म्हासुर्ली / वार्ताहर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत असणाऱ्या म्हासुर्ली ते कोनोली तर्फ असंडोली (ता.राधानगरी) दरम्यानच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे…

राधानगरी पोलिसात परस्पर विरोधात तक्रारी म्हासुर्ली / वार्ताहर म्हासुर्ली पैकी कुंभारवाडी (ता राधानगरी) येथे एकमेकांकडे रागाने बघण्याच्या कारणावरुन दोन गटात…

पॉवर टिलरला जोडण्यास सोपे, वापरण्यास सुलभ, २o मशीनची विक्री,युवराज भित्तम/म्हासुर्लीम्हासुर्ली पैकी कुंभारवाडी (ता.राधानगरी) येथील वेल्डिंग व्यावसायिक कारागिर राजू भाऊ सुतार…

वार्ताहर/म्हासुर्लीम्हासुर्ली पैकी भित्तमवाडी (ता.राधानगरी) येथे अतिवृष्टीमुळे दरड कोसळली. यात बळवंत सुभाना भित्तम (वय – ४५) या तरुण शेतकऱ्याच्या दुदैवी मृत्यू…

वार्ताहर/म्हासुर्लीम्हासुर्ली (ता.राधानगरी) येथे नव्या झालेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बांधकामासाठी ठेकेदाराने खुदाई केल्याने नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या पाईप फुटल्या आहेत.परिणामी गेल्या…