Browsing: #येरळा नदी

वार्ताहर / वसगडे पलूस तालुक्यातील वसगडे येथील नदीवर असणाऱ्या पुलाचा नांद्रेकडील बाजूचा भराव ढासळुन पश्चिमेकडील बाजू खचून गेल्याने पुलाचा परिसर…