Browsing: #राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीय महाविद्यालय

प्रतिनिधी / कोल्हापूर कोल्हापूर येथील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता पदी कोरोना काळासाठी डॉ. चंद्रकांत म्हस्के यांची…