Browsing: #राज्यातील पहिली साऊंडप्रुफ शुटींग रेंज दुधाळीत

2 कोटीतून उभारलेल्या रेंजमध्ये 72 लाखांची टारगेटस्, दररोज 300 जण घेणार नेमबाजीचे धडे संग्राम काटकर / कोल्हापूर क्रीडानगरी कोल्हापुरात आता…