Browsing: #रिक्षा चालकांना अर्थसाह्य

गोडोली / प्रतिनिधी राज्यात कोविड – १९ च्या पार्श्वभूमीवर परवानाधारक रिक्षा चालकांना एकवेळी दिड हजाराचे अर्थसहाय्य देण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला…