Browsing: #रेव्हरंड सुमित्र

वारणानगर / प्रतिनिधीकोडोली ता. पन्हाळा येथील ख्रिश्चन प्रेस्बिटेरियन चर्च, केडी १४ या ट्रस्टचे अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा धर्मप्रांताचे उपाध्यक्ष रेव्हरंड सुमित्र…