Browsing: #लक्ष्मीदर्शन घेऊन कोरोनाकाळात बेकायदेशीर प्रतिनियुक्त्या

जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. जमादार यांच्यावर वाय. पी. कांबळे यांचा आरोप तरुण भारत संवाद प्रतिनिधी / सोलापूर कोरोनाच्या नावाखाली जिल्हा…