Browsing: #लघुउद्योग

प्रतिनिधी / कोल्हापूर बेरोजगार दिव्यांग युवकांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणे या योजनेअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना स्वत:चा व्यवसाय, धंदा, उद्योग सुरु करण्यासाठी…