Browsing: वाघापुर

गारगोटी / प्रतिनिधी अखंड महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची वीज बील थकीत असताना वाघापूरात महावितरण कडून सक्तीने वीज बील वसुलीसाठी कृषी मोटार पंपाची…