Browsing: वारणा

वारणानगर / प्रतिनिधी येथील महाविद्यालयीन तरुणाने रहात असलेल्या खोलीमध्ये आत्महत्या केली. शुभम कृष्णाथ बजागे (वय १९, रा. पडवळवाडी ता. करवीर…

वारणानगर / प्रतिनिधी येथील श्री. तात्यासाहेब कोरे वारणा सह साखर कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २२ पासून १२ टक्के वेतनवाढ कारखान्याचे चेअरमन…