Browsing: #शिरोली येथे ग्रामीण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र व्हावे

पुलाची शिरोली / वार्ताहरशिरोली गावात ग्रामीण रुग्णालय तसे प्राथमिक आरोग्य केंद्रा अंतर्गत उपकेंद्र मंजूर व्हावे. अशी मागणी शिरोली ग्रामपंचायतीने आरोग्य…