Browsing: सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालया

कोल्हापूर प्रतिनिधी फुले, शाहू, आंबेडकर यांना अपेक्षित असणारा आदर्श समाज घडवायचा असेल तर आज महिला तसेच युवकांनी त्यांच्या विचारांचे अनुकरण…