Browsing: #हकारी पतसंस्था

आ.प्रकाश आबीटकर प्रतिनिधी / कोल्हापूर राज्यातील सहकारी पतसंस्थांना अडचणीच्या ठरणाऱया नियामक मंडळाच्या जाचक नियम व अटी लवकरच शिथिल होणार आहेत.…