Browsing: #१० हेक्टर क्षेत्रातील ९८ टक्के झाडे जिवंत

हातकणंगले / प्रतिनिधी   ३३ कोटी वृक्ष लागवड अंतर्गत आळते (ता. हातकणंगले ) येथील १० हेक्टर डोंगर भागात औषधेरूपी वृक्ष…