Browsing: #Aajira

Jayant Patil : आजरा तालुक्याच्या पूर्व विभागासह गडहिंग्लज तालुक्याला वरदान ठरणारा उचंगी प्रकल्प यावर्षी प्रथमच भरला. तब्बल २२ वर्षानंतर या…