Browsing: #Accidentalzone

मोरजी /प्रतिनिधीकोविड-१९ च्या काळात सामाजिक अंतर राखता यावे यासाठी भर रस्त्यात स्तलांतारित करण्यात आलेल्या चोपडे मासळी बाजार अपघातास निमंत्रण ठरत…