Browsing: Arvi

वाठार किरोली : प्रतिनिधी सातारा जिल्ह्यात कोरेगाव तालुक्यातील आर्वी येथे कॅनॉलच्या वाहत्या पाण्यात पडलेले रेडकू वाचवण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या 20 वर्षीय…