Browsing: Bidri Sugar election

बिद्री कारखान्याच्या निवडणूकसाठी सत्ताधारी पॅनेलकडून आज आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करताना नरतवडे गावच्या सभासदांनी आपल्या उमेदवाराचे नाव जाहीर न झाल्याने…