Browsing: Collector Officer

शिवराज काटकर / सांगली वर्षानुवर्षे त्याच टेबलवर काम करणाऱ्या महसूल सहाय्यक, अव्वल कारकून, मंडल अधिकारी यांच्या बदल्या करून कधीही संधी…