Browsing: Collector Singh

रत्नागिरी  :  रत्नागिरी राजापूर तालुक्यातील तीन व लांजा तालुक्यातील तीन अशा दरडप्रवण ६ गावांचे कायमस्वरूपी स्थलांतर करून नागरिकांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन…