Browsing: #computer

संगणक हे आज विविध क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या व्यक्ति समूहाद्वारे आणि विविध कार्यासाठी वापरले जाणारे यंत्र आहे. एकविसाव्या शतकात संगणकाने मानवाच्या…