Browsing: #Covid-19 situation

बेंगळूर/प्रतिनिधी राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई, यांनी स्वतः त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे अवयव दान करण्याचे वचन दिले आहे, त्यांनी लोकांना अवयव दान…