Browsing: #covidsurvey

वार्ताहर / मौजे दापोली दापोली नगरपंचायतीकडून शहरातील प्रत्येक नागरीक व दापोली दुकानदार, नोकरदार यांचा ‘कोविड’ बाबत सर्व्हे करण्यात येणार आहे.…