Browsing: Dalit community

बेडगेतील स्वागत कमान प्रकरणामुळे आंबेडकरी समाज एकवटला. ज्या गावात आमच्यावर अन्याय झाले ते गाव सोडून आम्ही 90 किलोमीटर पायपीट केली.…