Browsing: #diagnosis

मधुमेह निदान आणि तपासण्या वयाच्या 30-35 वयानंतर वर्षातून एकदा मधुमेहासाठी रक्ततपासणी करणे हितकारक ठरते. यासाठी सर्वात साधी, सोपी चाचणी म्हणजे…