Browsing: #donkey market

उत्तर प्रदेशातील चित्रकूट येथे दिवाळीच्या दिवसात गाढवांचा बाजार भरतो. यंदाही तो भरलेला आहे. या बाजारात दरवषी साधारणतः दहा हजार गाढवांची…