Browsing: #dosa

श्रावण सुरु झाल्यावर उपवासांना सुरुवात होते. अशावेळी भगर आमटी, शाबू हे पदार्थ नेहमी केले जातात. पण हे पदार्थ नेहमी खाल्ल्याने…