Browsing: Dr. Babasaheb Ambedkar Swadhar Yojana

Swadhar Yojana

कोल्हापूर महानगरपालिका हददीतील सर्व महाविद्यालयांनी आपल्या महाविद्यालयामध्ये शिकत असणाऱ्या अनु.जाती जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना…