Browsing: #Drainage

जागतिक स्तरावर, देश स्तरावर आणि स्थानिक स्तरावर जल उपलब्धतेचे सर्वेक्षण केले जाते. जे जलस्त्राsत आहेत, त्यात वर्षभर असणारे पाणी ऋतुमानानुसार…