Browsing: electric shocks planted for hunting

kolhapur brothers died electric shocks

कोल्हापूरात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून खेकडे धरायला गेलेल्या दोन सख्या भावांच्या विजेचा शॉक बसून मृत्यु झाला, जंगली डूक्कर…